IMG_2286.PNG

IMG_2233.PNG

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(52) 人氣()

IMG_0493.JPG

 時間:2018年2月7日                 地點:上巴陵卡拉溪

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(40) 人氣()

IMG_0263.JPG

IMG_0299.JPG

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(49) 人氣()

IMG_0175.JPG

初二好天氣

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(37) 人氣()

IMG_9186.JPG

IMG_9190.JPG

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(41) 人氣()

                      

時隔54年

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(36) 人氣()

IMG_9075.JPG

 時間:2019/01/22上午9:30  地點:大雪山林道46K左右

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()

IMG_8970.JPG

IMG_8972.JPG

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(50) 人氣()

IMG_6987.JPG

時間:2018年8月      地點:太平山翠峰湖 

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(49) 人氣()

這很有趣

文章標籤

大叔 發表在 痞客邦 留言(47) 人氣()